2011 06/12
Ігар Цянюта, Гомель

Ігар Цянюта, Гомель

Так лічыць намесьнік старшыні ВС Валеры Калінковіч, які адмовіў гомельскаму актывісту Андрэю Цянюту ў аднаўленьні тэрміну для абскарджаньня адміністрацыйнага арышту.

У вышэйшай судовай інстанцыі краіны палічылі, нават знаходзячыся ў ізалятары часовага ўтрыманьня, арыштаваны можа не толькі скласьці скаргу, але й аплаціць дзяржаўную пошліну.

Адсядзеўшы 10 сутак адміністратыўнага арышту за распаўсюд улётак аб Народным сходзе грамадзкі актывіст зь Вярхоўным судом ня згодзен, лічыць, што яму незаконна адмовілі ў доступе да правасудзьдзя.

А. Цянюта: “Пакуль я сядзеў на «сутках» скончыўся пяцідзённы тэрмін для абскарджаньня пастановы суду аб арышце. Я хадайнічаў перад абласным судом аб аднаўленьні гэтага тэрміну, аднак, судзьдзя Дзьмітры Улога адмовіў мне. Вярхоўны суд пацьвердзіў высновы абласнога судзьдзі, таму мне нічога не застаецца рабіць як падаць скаргу ў Камітэт ААН па правах чалавеку.”

У скарзе ў ААН актывіст ставіць пытаньні ня толькі аб адмове ў правасудзьдзі, сьцьвярджае аб парушэньні ягонага права на свабоду й асабістую недатыкальнасьць, а таксама права на свабоду распаўсюду інфармацыі.

“Нават калі я распаўсюджваў у горадзе ўлёткі ў парушэньне нацыянальнага заканадаўства, у такім выпадку супрацоўнікі міліцыі павінны былі растлумачыць мне, для дасягненьня якіх мэтаў абмяжоўваецца да суду мая свабода й асабістая недатыкальнасьць, калі мяне да суду затрымалі й зьмясцілі ў ІЧУ”, – адзначае пацярпелы.

“Суд не патлумачыў, чаму абмежаваньне права на распаўсюд інфармацыі ў дадзеным канкрэтным выпадку можа зьяўляцца неабходным у інтарэсах нацыянальнай бясьпекі, грамадзкага парадку, абароны маральнасьці, здароўя насельніцтва, правоў і свабод іншых асобаў», – падвёў рысу актывіст.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Верховный суд: «… обжаловать арест возможно даже из камеры ИВС»

Так считает заместитель председателя ВС Валерий Калинкович, который отказал гомельскому активисту Андрею Тенюто в восстановлении срока для обжалования административного ареста. В высшей судебной инстанции страны посчитали, даже находясь в изоляторе временного содержания, арестованный может не только составить жалобу, но и оплатить государственную пошлину.

Отсидев 10 суток административного ареста за распространение листовок о Народном собрании общественный активист с Верховным судом не согласен, считает, что ему незаконно отказали в доступе к правосудию.

А. Тенюто: “Пока я сидел на «сутках» закончился пятидневный срок для обжалования постановления суда об аресте. Я ходатайствовал перед областным судом о восстановлении этого срока, однако, судья Дмитрий Улога отказал мне. Верховный суд подтвердил выводы областного судьи, поэтому мне ничего не остаётся делать как подать жалобу в Комитет ООН по правам человека.”

В жалобе в ООН активист ставит вопросы не только об отказе в правосудии, утверждает о нарушении его права на свободу и личную неприкосновенность, а также право на свободу распространения информации.

«Даже когда я распространял в городе листовки в нарушение национального законодательства, в таком случае сотрудники милиции должны были объяснить мне, для достижения каких целей ограничивается до суда моя свобода и личная неприкосновенность, если меня к суду задержали и поместили в ИВС», – отмечает пострадавший.

“Суд не объяснил, почему ограничение права на распространение информации в данном конкретном случае может являться необходимым в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц», – подвел черту активист.

Паводле gomelspring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*