Не забірай жыцьцё!
2011 21/12
ааа

ААН

19 сьнежня 2011 году Генэральнай Асамблеяй Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў была прынятая Дэклярацыя аб адукацыі й навучаньні ў галіне правоў чалавеку. Гэты знакавы дакумэнт прызнае права кожнага зь сям’і мільярдаў людзей плянэты мець доступ да адукацыі ў галіне правоў чалавеку як глябальнага працэсу з удзелам асобаў усіх узростаў, сацыяльных групаў і адукацыі.

Дэклярацыя тлумачыць ня толькі, што чалавеку трэба ведаць аб правах чалавеку, але й як (“праз правы чалавеку, г. зн. праз навучаньне й выкладаньне шляхам, які паважае правы як пэдагогаў, гэтак і навучэнцаў”), а таксама чаму (“дзеля правоў чалавеку, г. зн. праз пашырэньне правоў і магчымасьцяў асобаў карыстацца й ажыцьцяўляць свае правы, а таксама паважаць і ахоўваць правы іншых асобаў”).

Прыняцьцё новай Дэклярацыі таксама падштурхоўвае пэдагогаў і палітыкаў да перагляду нацыянальнай палітыкі й прыярытэтаў у кантэксьце міжнародных стандартаў. Калі, як гаворыцца ў дэклярацыі, “адукацыя й навучаньне ў галіне правоў чалавеку мае важнае значэньне для спрыяньня ўсеагульнай павазе й захаваньню ўсіх правоў чалавеку й асноўных свабодаў для ўсіх”, дык праваабарончая адукацыя зьяўляецца ня толькі правам кожнага чалавеку, але й неабходнасьцю для адказнай глябальнай супольнасьці.

Поўны тэкст Дэклярацыі (анг.)

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию об образовании и обучении в области прав человека (ссылка на документ, англ.)

19 декабря 2011 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций была принята Декларация об образовании и обучении в области прав человека. Этот знаковый документ признает право каждого из семи миллиардов людей планеты иметь доступ к образованию в области прав человека как глобального процесса с участием лиц всех возрастов, социальных групп и образования.

Декларация объясняет не только, что человеку нужно знать о правах человека, но и как (“через права человека, т.е. через обучение и преподавание путем, который уважает права как педагогов, так и учащихся”), а также почему (“ради прав человека, т.е. через расширение прав и возможностей лиц пользоваться и осуществлять свои права, а также уважать и охранять права других лиц “).

Принятие новой Декларации также подталкивает педагогов и политиков к пересмотру национальной политики и приоритетов в контексте международных стандартов. Если, как говорится в декларации, “образование и обучение в области прав человека имеет важное значение для содействия всеобщему уважению и соблюдению всех прав человека и основных свобод для всех”, то правозащитная образование является не только правом каждого человека, но и необходимостью для ответственной глобального сообщества.

Полный текст Декларации (англ.)

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*