Не забірай жыцьцё!
2012 25/01
...

23 – 25 студзеня 2012 г. намесьнік старшыні Праваабарончага цэнтру “Вясна” Валянцін Стэфановіч і кіраўнік адзьдзелу Усходняй і Цэнтральнай Азыі Міжнароднай Фэдэрацыі за правы чалавека Саша Кулаева прымаюць удзел у шэрагу сустрэчаў з прадстаўнікамі Эўракамісыі, дэпутатамі й супрацоўнікамі Эўрапейскага парлямэнту, а таксама нацыянальнымі дэлегацыямі Эўрапарлямэнту.

Сустрэчы арганізаваныя Брусэльскім офісам Міжнароднай Фэдэрацыі за правы чалавека пры ЭЗ.

24 студзеня ў Эўрапарлямэнце адбылася дыскусыя па сытуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, у якой акрамя прадстаўнікоў Фэдэрацыі й ПЦ “Вясна” прынялі ўдзел прадстаўнікі Камітэту міжнароднага кантролю за сытуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі Юры Джыбладзэ, Вольга Захарава, а таксама маці аднаго з прыгавораных да сьмяротнага пакараньня Любоў Кавалёва.

Дэлегацыя праваабаронцаў выказала занепакоенасьць сытуацыяй з правамі чалавека, якая стала значна пагаршацца апошнім часам у Беларусі. Асаблівую трывогу выклікае становішча беларускіх вязьняў: пазбаўленьне Андрэя Саннікава сустрэчы з адвакатам, зьмена рэжыму адбыцьця пакараньня ў выглядзе пазбаўленьня волі ў дачыненьні да Міколы Аўтуховіча й Міколы Статкевіча, галадоўка ў СІЗА г. Віцебску й крымінальны перасьлед актывіста КХП-БНФ Сяргея Каваленкі ды іншыя трывожныя тэндэнцыі.

Прадстаўнікі ПЦ “Вясна” і Міжнароднай фэдэрацыі адзначылі апошнія зьмены заканадаўства ў галіне свабоды мірных сходаў і асацыяцыяў, падрабязьней спыніўшыся на леташніх зьменах у Крымінальным Кодэксе Рэспублікі Беларусь.

На сустрэчы закраналася ій праблема сьмяротнага пакараньня ў Беларусі, якая застаецца апошняй краінай Эўропы і былога СССР, дзе дагэтуль практыкуецца гэты від пакараньня.

Прадстаўнікі Эўрапарлямэнту, і ў прыватнасьці, віцэ-прэзыдэнт Эўрапарлямэнту Яцэк Пратасевіч, выказалі словы падтрымкі праваабаронцу Алесю Бяляцкаму, касацыйная скарга якога не была задаволеная Менскім гарадзкім судом 24 студзеня 2012 г.

Таксама 24 студзеня прадстаўнікі Фэдэрацыі й ПЦ “Вясна” сустрэліся з Эўракамісарам па пытаньнях пашырэньня палітыкі добрасуседства Штэфанам Фюле. Падчас 40-хвіліннай размовы Штэфан Фюле перадаў шчырыя словы падтрымкі ўсім беларускім праваабаронцам, сябрам ПЦ “Вясна”, Алесю Бяляцкаму, якія ў неспрыяльных і складаных умовах працягваюць такую неабходную й важную працу па абароне правоў чалавека.
*
*
(Паведамленьне, рас.)

Ситуация с правами человека в Беларуси обсуждается в Европарламенте

23 – 25 января 2012 г. заместитель председателя Правозащитного центра «Вясна» Валентин Стефанович и руководитель отдела Восточной и Центральной Азии Международной федерации за права человека Саша Кулаева принимают участие в ряде встреч с представителями Еврокомиссии, депутатами и сотрудниками Европейского парламента, а также национальными делегациями Европарламента. Встречи организованы Брюссельском офисом Международной федерации за права человека при ЕС.

24 января в Европарламенте состоялась дискуссия по ситуации с правами человека в Беларуси, в которой кроме представителей Федерации и ПЦ «Вясна» приняли участие представители Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси  ЖиблаЮрийдзе, Ольга Захарова, а также мать одного из приговоренных к смертной казни Любовь Ковалева.

Делегация правозащитников выразила обеспокоенность ситуацией с правами человека, которая стала значительно ухудшаться в последнее время в Беларуси. Особую тревогу вызывает положение белорусских узников: лишение Андрея Санникова встречи с адвокатом, изменение режима исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении Николая Автуховича и Николая Статкевича, голодовка в СИЗО г. Витебска и уголовное преследование активиста КХП-БНФ Сергея Коваленко и другие тревожные тенденции.

Представители ПЦ «Вясна» и Международной федерации отметили последние изменения законодательства в области свободы мирных собраний и ассоциаций, подробнее остановившись на прошлогодних изменениях в Уголовном Кодексе Республики Беларусь.

На встрече затрагивалась и проблема смертной казни в Беларуси, которая остается последней страной Европы и бывшего СССР, где до сих пор практикуется этот вид наказания.

Представители Европарламента, и в частности, вице-президент Европарламента Яцек Протасевич, высказали слова поддержки правозащитнику Алесю Беляцкому, кассационная жалоба которого не была удовлетворена Минским городским судом 24 января 2012 г.

Также 24 января представители Федерации и ПЦ «Вясна» встретились с Еврокомиссаром по вопросам расширения политики соседства Штефаном Фюле. Во время 40-минутной беседы Штефан Фюле передал искренние слова поддержки всем белорусским правозащитникам, членам ПЦ “Вясна”, Алесю Беляцкому, которые в неблагоприятных и сложных условиях продолжают такую необходимую и важную работу по защите прав человека.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*