2012 02/02

Мікола Уласевіч

Мікола Уласевіч

Досыць нечакана скончыўся разгляд скаргі астравецкага грамадскага актывіста Мікалая Уласевіча, якая разглядалася 2 лютага ў судзе Ленінскага раёну Гародні. Працэс доўжыўся каля паўтары гадзіны і ў выніку суддзя Віталь Ляцко задаволіў пазоў Уласевіча.

Цікава, што паралельна аналагічная скарга Уласевіча на дзеянні Астравецкай раённай адміністрацыі, у прыватнасці старшыні райвыканкаму Адама Кавалько на бягучым тыдні будзе разглядацца ў Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь.

Але фактычна ўжо зараз можна казаць пра тое, што супраць кіраўніка Астравецкага райвыканкаму павінна быць пачатая крымінальная справа. І менавіта таму, што суд Ленінскага раёну Гародні задаволіў скаргу Уласевіча і адмяніў пастанову аб адмове ва ўзбуджэнні крымінальнай справы ў дачыненні да старшыні райвыканкаму Адама Кавалько, якая была вынесена абласным упраўленнем унутраных спраў яшчэ 4 траўня 2011 году. 2 лютага Мікалай Уласевіч выклаў пры разглядзе скаргі дадатковыя факты і аргументы.

Цікава, што ў суд не былі прадстаўлены матэрыялы з абласнога УУС, не з’явіўся на разгляд скаргі і яго прадстаўнік, таму старшы пракурор абласной пракуратуры слушна прапаноўваў запатрабаваць патрэбныя матэрыялы.

Але суддзя Ляцко адхіліў гэтае хадайніцтва і задаволіў скаргу без дадатковага вывучэння матэрыялаў. Незалежныя назіральнікі мяркуюць, што такое, досыць сенсацыйнае рашэнне суду, вельмі верагодна было прынятае пасля ўзгаднення з “вышэйшымі інстанцыямі”. Як будуць разгортвацца падзеі далей вакол карупцыйнай справы астравецкага чыноўніка – пакажа час.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Суд в Гродно удовлетворил жалобу Николая Уласевича по коррупционному делу островецкого чиновника

Достаточно неожиданно закончилось рассмотрение жалобы Островецкого общественного активиста Николая Уласевича, которое рассматривалось 2 февраля в суде Ленинского района Гродно. Процесс длился около полутора часов и в итоге судья Виталий Лецко удовлетворил иск Уласевича.

Интересно, что параллельно аналогичная жалоба Уласевича на действия Островецкой районной администрации, в частности председателя райисполкома Адама Ковалько на текущей неделе будет рассматриваться в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь.

Но фактически уже сейчас можно говорить о том, что против главы Островецкого райисполкома должно быть возбуждено уголовное дело. И именно потому, что суд Ленинского района Гродно удовлетворил жалобу Уласевича и отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении председателя райисполкома Адама Ковалько, которая была вынесена областным управлением внутренних дел ещё 4 мая 2011 года. 2 февраля Николай Уласевич выложил при рассмотрении жалобы дополнительные факты и аргументы.

Интересно, что в суд не были представлены материалы из областного УВД, не явился на рассмотрение жалобы и его представитель, поэтому старший прокурор областной прокуратуры резонно предлагал потребовать нужные материалы.

Но судья Лецко отклонил это ходатайство и удовлетворил жалобу без дополнительного изучения материалов. Независимые наблюдатели полагают, что такое, достаточно сенсационное решение суда, весьма вероятно было принято после согласовыхтаващания с “вышестоящими инстанциями”. Как будут разворачиваться события дальше вокруг коррупционного дела Островецкого чиновника – покажет время.

Паводле grodnospring.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*