2009 26/01
!?

!?

Сябра Рады Моладзі БНФ Вольга Усьціновіч паведаміла, што ў кадравай агенцыі яе прасілі выкрэсьліць з анкеты пункт пра тое, што яна добра валодае беларускай моваю.

«Трапіла я ў дастаткова тыповую, у сувязі з апошнімі падзеямі, сытуацыю, крызіс, скарачэньне і, у выніку, засталася без працы – распавяла дзяўчына прэс-службе БНФ.

– Прыемнага мала, але была упэўненасьць, што хутка і лёгка знайду новую. Здавалася б, усё неабходнае для гэтага ёсьць: дыплём аднаго з самых прэстыжных ВНУ краіны, замежная мова, розныя курсы і некаторы досьвед. Вось толькі адно я не ўлічыла. У сваім рэзюмэ я пазначыла: «Свабодна валодаю беларускай мовай».
Дзяўчына ўбачыла аб’яву аднаго зь лепшых у Менску агенстваў па падборы пэрсаналу і адправіла рэзюмэ. «Празь некалькі дзён мяне запрашае на сумоўе мэнэджэр Сьвятлана, вельмі мілая дзяўчына, без сумневу прафэсіянал, – распавядае В. Усьціновіч. – Усё праходзіць стандартна: анкета, размова, пытаньні, адказы… Даходзім да пункту з маёй беларускай мовай (на сумоўі я размаўляла па-расейску). Сьвятлана зьдзіўляецца, яна не разумее, навошта я гэта пазначыла, і прапаноўвае выкрэсьліць гэты пункт. Усё тлумачыцца вельмі проста. Мае веды і тое, што я умею, па вялікім рахунку, зьяўляюцца таварам, а добра прадаецца толькі той тавар, які карыстаецца попытам. А мая беларуская мова нікому не патрэбная, яна толькі выклікае лішнія пытаньні».

Мэнэджэр Сьвятлана паведаміла Вользе цікавую інфармацыю. Аказваецца рэзюмэ, напісаныя на беларускай мове, часьцей за ўсё увогуле не чытаюцца. А навошта???

«Пункт пра беларускую мову я ня выкрэсьліла. А ў мяне засталося шмат пытаньняў…» – падсумавала Вольга.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Беларусскоязычных не берут на работу?

Член Совета Молодежи БНФ Ольга Устинович сообщила, что в кадровом агентстве ее просили вычеркнуть с анкеты пункт про то, что она хорошо владеет беларуским языком.

“Попала я в достаточно типичную, в связи с последними событиями, ситуацию, кризис, сокращение и, в результате, осталась без работы – сообщила девушка пресс-службе БНФ. – Приятного мало, но была уверенность, что скоро я легко найду новую. Казалось бы, всё необходимое для этого есть: диплом одного с самых престижных ВУЗ страны, иностранный язык, разные курсы и некоторый опыт. Вот только одно я не учла. В своем резюме я обозначила: “Свободно владею беларуским языком”.

Девушка увидела объявление одного с лучших в Менске агентств по подбору персонала и отправила резюме. “Через несколько дней меня приглашает на собеседование менеджер Светлана, очень милая девушка, без сомнения профессионал, – рассказывает В. Устинович. – Все проходить стандартно: анкета, разговор, вопросы, ответы… Доходим до пункта с моим беларуским языком (на собеседовании я разговаривала по-русски). Светлана удивляется, она не понимает, зачем я это отметила, и предлагает зачеркнуть этот пункт. Все объясняется очень просто. Мои знания и то, что я умею, по большому счету, является товаром, а хорошо продается только тот товар, который пользуется спросом. А мой беларуский язык никому не нужен, он только вызывает лишние вопросы”.

Менеджер Светлана сообщила Ольге интересную информацию. Оказывается резюме, написанные на беларуском языке, чаще всего вообще не читаются. А зачем???

“Пункт про беларуский язык я не вычеркнула. А у меня осталось много вопросов …” – подытожила Ольга.

Крыніца: Праваабарончы альянс
Алесь Лета,
Licviny-INFA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*