2012 07/02

Правядзеньне яшчэ шасьці масавых мерапрыемстваў забаронена ў Салігорску. Агулам ад пачатку году мясцовыя ўлады не далі правесьці 18 акцыяў пратэсту. Гэтым разам арганізатары абскардзяць выканкамаўскія забароны ў пракуратуры ды аблвыканкаме.

Фармальнай прычынай для адмовы ў правядзеньні чатырох пікетаў, мітынгу й вулічнага шэсьця ў пэрыяд з 10-га па 12-га лютага Салігорскі выканаўчы камітэт назваў парушэньне часткі 8 артыкула 9 Закону “Аб масавых мерапрыемствах”. У адпаведнасьці з дадзеным пунктам, забараняецца правядзеньне адначасова некалькіх масавых мерапрыемстваў у адным месцы ці па адным маршруце руху.

Арганізатар акцыяў Уладзімер Шыла (на фота) лічыць адказ Салігорскага выканкаму нематываваным, а спасылку на частку 8 артыкула 9 дадзенага Закону не адпавядаючай заяўленаму аб правядзеньні пікетаваньня. З гэтай прычыны заўянік масавых мерапрыемстваў накіраваў у Салігорскую міжрайпракуратуру ды Менскі аблвыканкам скаргі, у якіх вінаваціць мясцовых чыноўнікаў у парушэньні заканадаўства Рэспублікі Беларусь, Канстытуцыі, якая гарантуе свабоду пікетаваньня й выказваньня меркаваньняў, і ратыфікаванага Рэспублікай Беларусь Міжнароднага Пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах.

У сувязі з супрацьпраўнай пастановай Салігорскага выканкаму актывіст патрабуе ад пракуратуры ды аблвыканкаму адпаведнага рэагаваньня.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

В Солигорске уже за этот год запрещено 18 акций протеста

Проведение еще шести массовых мероприятий запрещено в Солигорске. Всего с начала года местные власти не дали провести 18 акций протеста. На этот раз организаторы обжалуют исполкомовские запреты в прокуратуре и облисполкоме.

Формальной причиной для отказа в проведении четырех пикетов, митинга и уличного шествия в период с 10-го по 12-го февраля Солигорский исполнительный комитет назвал нарушение части 8 статьи 9 Закона “О массовых мероприятиях”. В соответствии с данным пунктом, запрещается проведение одновременно нескольких массовых мероприятий в одном месте или по одному маршруту движения.

Организатор акций Владимир Шило (на фото) считает ответ Солигорского исполкома немотивированным, а ссылку на часть 8 статьи 9 данного Закона не соответствующей заявленному о проведении пикетирования. По этой причине заявитель массовых мероприятий направил в Солигорскую межрайпрокуратуру и Минский облисполком жалобы, в которых обвиняет местных чиновников в нарушении законодательства Республики Беларусь, Конституции, которая гарантирует свободу пикетирования и выражения мнений, и ратифицированного Республикой Беларусь Международного Пакта о гражданских и политических правах.

В связи с противоправным постановлением Солигорского исполкома активист требует от прокуратуры и облисполкома соответствующего реагирования.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*