2012 13/02
Турма №8, Жодзіна

Турма №8, Жодзіна

Альбо чаму ў XXI стагодзьдзі міліцыянты цалкам забыліся пра тэлекамунікацыі!?

Гэта проста зьдзек!

Так называецца відэарэпартаж з Жодзіна, зь якога бачны ўвесь цынізм і бязглуздасьць сыстэмы.

Завучанасьць фразаў, якімі адказвае па тэлефоне міліцыянт, нібы чытаючы па паперцы адказы на пытаньні праваабаронцы, набор правілаў, у якіх галоўнае – максымальная сакрэтнасьць і недасягальнасьць праўдзівай інфармацыі… – і ўсё гэта робіцца па самым галоўным парвіле міліцыянта – па загадзе.

І гэта сапраўды зьдзек! Зьдзек над правам і законам, які зьдзяйсьняецца па ўсіх правілах пэнітэнцыярнай установы!? Зьдзек над блізкімі й роднымі палітзьняволеных! Іх таксама, як і асуджаных па ўсё тым жа загадзе, нахабна й цынічна, мэтадычна карае рэпрэсыўная сыстэмы ГУЛАГу, што “дыміць усімі трубамі” сёньня ў Беларусі.

Напярэдадні падзеі, нікому, нават родным Алеся Бяляцкага, не давалі інфармацыю аб ягоным знаходжаньні ў Турме №8 у Жодзіне альбо пераводзе ў іншае месца зьняволеньня. Для таго, каб даведацца, дзе знаходзіцца муж, якога пасьля апошняга рашэньня суду павінны былі эпапаваць з Жодзіна, 13 лютага ранкам Натальля Пінчук, жонка асуджанага праваабаронцы, вымушаная была ехаць у Жодзінскую турму зь Менску.

Дапамагала ёй у гэтым сваімі салідарнымі дзeяньнямі й транспартам Марына Адамовіч, жонка палітвязьня, Міколы Статкевіча. Папярэдне дадатковую інфармацыю спрабаваў атрымаць праваабаронца, Аляксей Лапіцкі.

У матэрыяле скарыстаныя фрагмэнты запісу 12 лютага па тэлефоне з капітанам жодзінскай міліцыі, Градовічам.

ПРОСТА ГЛЯДЗІМ – І БАЧЫМ …

Робім высновы.

ВІДЭАРЭПАРТАЖ ЗЬ МЕСЦА ПАДЗЕІ МОЖНА ЎБАЧЫЦЬ ТУТ

Гэта проста зьдзек!


*
*
(Паведамленьне, рас.)

Ради одного слова – из Минска в Жодино … (видеорепортаж)

Или почему в XXI веке милиционеры совершенно забыли про телекоммуникации?!

Это просто издевательство!

Так называется видеорепортаж из Жодино, из которого виден весь цинизм и глупость системы.

Заученность фраз, которыми отвечает по телефону милиционер, словно читая по бумажке ответы на вопросы правозащитника, набор правил, в которых главное – максимальная секретность и недоступность правдивой информации … – і всё это делается по самому главному правилу милиционера – по приказу.

И это действительно издевательство! Издевательство над правом и законом, которое осуществляется по всем правилам пенитенциарного учреждения!? Издевательство над близкими и родными политзаключённых! Их также, как и осужденных по всё тому же приказу, нагло и цинично, методично карает репрессивная система ГУЛАГа, который “дымить всеми трубами» сегодня в Беларуси.

Накануне события, никому, даже родным Алеся Беляцкого, не давали информацию о его пребывании в тюрьме № 8 в Жодино или переводе в другое место заключения. Для того, чтобы узнать, где находится муж, которого после последнего решения суда должны были эпапировать из Жодино, 13 февраля утром Наталья Пинчук, жена осуждённого правозащитника, вынуждена была ехать в Жодинскую тюрьму из Минска.

Помогала ей в этом своими солидарными дeйствиями и транспортом Марина Адамович, жена политзаключенного, Николая Статкевича. Предварительно дополнительную информацию пытался получить правозащитник, Алексей Лапицкий.

В материале использованы фрагменты записи 12 февраля по телефону с капитаном жодинской милиции, Градовичем .

Просто смотрим – и видим …

Делаем выводы.

Видеорепортаж с места событий можно увидеть здесь

Гэта проста зьдзек!

Падрыхтаваў Алесь Вольны,

Licviny-INFA

Відэа: AlVistud

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*