2012 17/02
ттт

26 студзеня 2012 года Міжнародны фонд абароны праваабаронцаў “Front Line Defenders“ апублікаваў свой Гадавы даклад аб праваабаронцах, які асьвятляе асноўныя падзеі й тэндэнцыі ў становішчы праваабаронцаў у 2011 годзе ды аналізуе сытуацыю ў кожным рэгіёне сьвету. (далей – правапіс першакрыніцы)

Даклад звяртае ўвагу на тое, што пакуль увага міжнародных сродкаў масавай інфармацыі і публікі была прыкаваная да драматычных падзей, што адбываюцца на Блізкім Усходзе, у іншых рэгіёнах рэпрэсіўныя ўрада працягвалі гвалтоўна душыць любую спробу кінуць выклік іх улады. У дакладзе асобна адзначаная сітуацыя ў Беларусі.

Даклад заснаваны на працы Front Line Defenders ў падтрымку праваабаронцаў, якія працуюць у цяжкіх умовах. У 2011 годзе Front Line Defenders выпусціў 256 тэрміновых паведамленняў у падтрымку 594 праваабаронцаў у крытычнай сітуацыі, вылучыў 289 грантаў па бяспецы і правёў трэнінгі для больш 470 праваабаронцаў. Увогуле, у 2011 годзе Front Line Defenders падтрымаў больш за 1380 праваабаронцаў. Даклад даступны на англійскай, французскай, іспанскай, рускай, арабскай і фарсі.

Front Line Defenders – міжнародны фонд абароны праваабаронцаў, які працуе для забеспячэння хуткага і эфектыўнага дзеяння абароны праваабаронцаў у сітуацыі рызыкі.

ДАДАТАК: поўны тэкст дакладу (рас., pdf-файл)


*
*
(Паведамленьне, рас.)

“Front Line Defenders” опубликовал годовой доклад о правозащитниках

26 января 2012 года Международный фонд защиты правозащитников “Front Line Defenders” опубликовал свой Годовой доклад о правозащитниках, который освещает основные события и тенденции в положении правозащитников в 2011 году и анализирует ситуацию в каждом регионе мира.

Доклад обращает внимание на то, что пока внимание международных средств массовой информации и публики было приковано к драматическим событиям, происходящим на Ближнем Востоке, в других регионах репрессивные правительства продолжали насильственно подавлять любую попытку бросить вызов их власти. В докладе особо отмечена ситуация в Беларуси.

Доклад основан на работе Front Line Defenders в поддержку правозащитников, работающих в тяжелых условиях. В 2011 году Front Line Defenders выпустил 256 срочных сообщений в поддержку 594 правозащитников в критической ситуации, выделил 289 грантов по безопасности и провел тренинги для более 470 правозащитников. Всего, в 2011 году Front Line Defenders поддержал более 1380 правозащитников. Доклад доступен на английском, французском, испанском, русском, арабском и фарси.

Front Line Defenders – международный фонд защиты правозащитников, работающий для обеспечения быстрого и эффективного действия защиты правозащитников в ситуации риска

ПРИЛОЖЕНИЕ: полный текст доклада (рус., pdf-файл)

Цэтлікі: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*