2012 03/03

Вінцук Вячорка, Менск

Вінцук Вячорка, Менск

Канфлікт з высылкай паслоў зь Беларусі – вынік анамальнай палітыкі дыктату й канфрантацыі, працягу палітычных рэпрэсыяў у краіне.

Гэта яшчэ больш ускладняе становішча Беларусі ва ўсіх сфэрах, пашырае й паглыбляе крызысныя зьявы. Палітыка канфрантацыі й рэпрэсыяў супраць грамадзкай супольнасьці замест безумоўнага выкананьня міжнародных абавязкаў у галіне правоў чалавека не ўмацоўвае імідж дзяржавы, а толькі падрывае ейны аўтарытэт. Што, безумоўна, зусім не спрыяе хутчэйшаму выхаду краіны з крызысу, адкрывае новыя сур’ёзныя небясьпекі …

Рабочая Група Асамблеі НДА Беларусі 02.03.2012 прыняла адмысловую заяву адносна канфлікту датычнага скандалу з высылкай паслоў Эўразьвязу зь Беларусі.

Сваю пазыцыю па гэтай актуальнай праблеме ў зьвязку з прынятым зваротам пагадзіўся агучыць сябра Рабочай Групы, прадстаўнік аргкамітэту “Беларускага руху”, Вінцук Вячорка.

VIDEA TUT


*
*
(Паведамленьне, рас.)

Конфликт – результат диктата и конфронтации

Конфликт с высылкой послов из Беларуси – результат аномальной политики диктата и конфронтации, продолжения политических репрессий в стране.

Это ещё больше осложняет положение Беларуси во всех сферах, расширяет и углубляет кризисных явления. Политика конфронтации и репрессий против гражданского общества вместо безусловного выполнения международных обязательств в области прав человека не укрепляет имидж государства, а только подрывает его авторитет. Что, безусловно, совсем не способствует скорейшему выходу страны из кризиса, открывает новые серьезные опасности …

Рабочая группа Ассамблеи НГО Беларуси 02.03.2012 приняла специальное заявление относительно конфликта касающегося скандала с высылкой послов Евросоюза из Беларуси.

Свою позицию по этой актуальной проблеме в связи с принятым обращением согласился озвучить член Рабочей Группы, представитель оргкомитета “Белорускага руху”, Винцук Вячорка .

VIDEA TUT

Aleś Volny,
Lićviny-INFA
Videa: Alvistud


Kanflikt z EZ, Biełaruś, zajavy Rabočaj Hrupu Asamblei NDA Biełarusi, hramadzianskaja supolnaść, pravy j svabody

Цэтлікі: , ,

One thought on “Канфлікт – вынік дыктату й канфрантацыі (відэа)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*