Не забірай жыцьцё!
2012 05/03

Уладзімер Кацора, Гомель

5 сакавіка гомельскі апазыцыянэр Уладзімер Кацора зьвярнуўся са скаргай у Камітэт ААН па правах чалавека. Актывіст лічыць, што беларускія ўлады ў асобе міліцыянтаў, затрымаўшы яго за арганізацыю Народнага сходу й пакараўшы штрафам, парушылі артыкулы 19 і 21 Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, а менавіта права на свабоду распаўсюду інфармацыі ды мірных сходаў.

Актывіст быў затрыманы 8 кастрычніку, у дзень правядзеньня Народнага сходу, а 10 кастрычніку суд прызнаў яго вінаватым у парушэньні артыкулу 23.34 КаАП (парушэньне парадку правядзеньня масавага мерапрыемства) і пакараў штрафам у памеры 350 тысяч рублёў. Уладзімер Кацора не згадзіўся з пастановай раённага суду, і абскардзіў яе ў вышэйстаячых інстанцыях – абласным і Вярхоўным судзе. Але скаргі не былі задаволеныя.

У звароце ў Камітэт ААН апазыцыянэр нагадвае, што Народны сход праводзіўся менавіта ў адпаведнасьці з законам «Аб рэспубліканскіх і мясцовых сходах». Разам з тым, на судзе Уладзімеру Кацору інкрымінавалі парушэньне закону «Аб масавых мерапрыемствах».

«Супрацоўнікі міліцыі ня мелі законнага права кваліфікаваць мае дзеяньні нормамі закону «Аб масавых мерапрыемствах», паколькі гэтыя дзеяньні па распаўсюджваньні друкаванай прадукцыі з заклікамі да ўдзелу ў мясцовым сходзе рэгулююцца законам «Аб рэспубліканскіх і мясцовых сходах». Маё права на свабоду правядзеньня мірных сходаў было абмежаванае, а па якой прычыне – ні міліцыя, ні суд мне гэтага не патлумачылі», – камэнтуе Уладзімір Кацора.

Ён лічыць, што артыкул 8 закону «Аб масавых мерапрыемствах» абмяжоўвае права на свабоду распаўсюду інфармацыі й ня можа адпавядаць міжнародным абавязкам Рэспублікі Беларусь, паколькі не матываваны інтарэсамі дзяржаўнай ці грамадзкай бясьпекі, грамадзкага парадку, аховы здароўя ці абароны правоў і свабоды іншых асобаў.

Уладзімер Кацора просіць Камітэт ААН разглядзець ягоную скаргу, вызначыць факт парушэньня з боку дзяржавы ягоных правоў, гарантаваных артыкуламі 19 і 21 Пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, і раіць Беларусі прывесьці нормы закону «Аб масавых мерапрыемствах» у адпаведнасьць зь міжнароднымі абавязкамі.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Владимир Кацора обжалует в Комитете ООН по правам человека штраф за Народное собрание

5 марта гомельский оппозиционер Владимир Кацора обратился с жалобой в Комитет ООН по правам человека. Активист считает, что белорусские власти в лице милиционеров, задержав его за организацию Народного собрания и наказав штрафом, нарушили статьи 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, а именно права на свободу распространения информации и мирных собраний.

Активист был задержан 8 октября, в день проведения Народного собрания, а 10 октября суд признал его виновным в нарушении статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массового мероприятия) и наказал штрафом в размере 350 тысяч рублей.

Владимир Кацора не согласился с постановлением районного суда, и обжаловал его в вышестоящих инстанциях – областном и Верховном суде. Но жалобы не были удовлетворены.

В обращении в Комитет ООН оппозиционер напоминает, что Народное собрание проводилось именно в соответствии с законом «О республиканских и местных собраниях». Вместе с тем, на суде Владимиру Кацоре инкриминировали нарушение закона «О массовых мероприятиях».

«Сотрудники милиции не имели законного права квалифицировать мои действия нормами закона «О массовых мероприятиях», поскольку эти действия по распространению печатной продукции с призывами к участию в местном собрании регулируются законом «О республиканских и местных собраниях». Мое право на свободу проведения мирных собраний было ограничено, а по какой причине – ни милиция, ни суд мне этого не объяснили», – комментирует Владимир Кацора.

Он считает, что статья 8 закона «О массовых мероприятиях» ограничивает право на свободу распространения информации и не может соответствовать международным обязательствам Республики Беларусь, поскольку не мотивирована интересами государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья или защиты прав и свободы других лиц.

Владимир Кацора просит Комитет ООН рассмотреть его жалобу, определить факт нарушения со стороны государства его прав, гарантированных статьями 19 и 21 Пакта о гражданских и политических правах, и советует Беларуси привести нормы закона «О массовых мероприятиях» в соответствие с международными обязательствами.

Паводле gomelspring.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Белаурскі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*