2012 07/03

Як мы паведамлялі раней, Гомельскі Цэнтар стратэгічнае цяжбы выдаў дапаможнік па пытаньнях праўных калізыяў адміністратыўнага заканадаўства, якія прыводзяць да практыкі парушэньня права на свабоду й асабістую недатыкальнасьць.

Галоўная ідэя выданьня, якую праваабаронцы даносяць да грамадзянаў: «Агульным правілам зьяўляецца знаходжаньне чалавека на свабодзе, утрыманьне пад вартай павінна лічыцца выключэньнем з гэтага правіла».

Праваабаронцы Леанід Судаленка і Васіль Палякоў выкладаюць у дапаможніку дзеючыя міжнародна-праўныя стандарты ў адносінах права кожнага на свабоду й недатыкальнасць асобы, мэханізмы па абароне правоў, параўноўваюць міжнароднае й нацыянальнае заканадаўства.

У сувязі з дадзенай падзеяй, яны знайшлі магчымасьць і таксама наўпрост зьвярнуліся да грамадзянаў шырокай інтэрнэт-аўдыторыі праз відэа канал Alvistud.

Videa TUT

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Практическое пособие по актуальному вопросу … (видео)

Как мы сообщали ранее, Гомельский Центр стратегической тяжбы издал пособие по вопросам правовых коллизий административного законодательства, которые приводят к практике нарушения права на свободу и личную неприкосновенность.

Главная идея издания, которую правозащитники доносят до граждан: «Общим правилом является нахождение человека на свободе, содержание под стражей должно считаться исключением из этого правила».

Правозащитники Леонид Судаленко и Василий Поляков излагают в пособии действующие международно-правовые стандарты в отношении права каждого на свободу и неприкосновенность личности, механизмы по защите прав, сравнивают международное и национальное законодательство.

В связи с данным событием, они нашли возможность и также напрямую обратились к гражданам широкой интернет-аудитории через видео канал Alvistud.

Videa TUT

Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , ,

One thought on “Практычны дапаможнік па актуальным пытаньні … (відэа)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*