Не забірай жыцьцё!
2012 30/03

Міжнародная Фэдэрацыя за правы чалавека (FIDH) і ейная сяброўская арганізацыя ў Беларусі Праваабарончы цэнтар “Вясна” заклікаюць улады Беларусі неадкладна спыніць палітычны перасьлед Сяргея Каваленкі й забясьпечыць яму належную мэдычную дапамогу.

Парыж-Менск, 30 сакавіка 2012 г. (далей – правапіс першакрныіцы)

24 лютага 2012 г. суд Першамайскага раёна г. Віцебска прысудзіў апазіцыйнага актывіста Сяргея Каваленку да 2 гадоў і 1 месяцу пазбаўлення волі, прызнаўшы яго вінаватым ва ўхіленні ад адбыцця пакарання ў выглядзе абмежавання волі.

Нагадаем, што 14 траўня 2010 г. суд Кастрычніцкага раёна г. Віцебска прысудзіў Сяргея Каваленку на 3 гады «абмежавання волі без накіравання ў папраўчую ўстанову адкрытага тыпу». Крымінальны пераслед актывіста пачаўся пасля таго, як 7 студзеня 2010 г. ён вывесіў беларускі бел-чырвона-белы сцяг, альтэрнатыўны афіцыйнаму, на верхавіне галоўнай навагодняй ёлкі ў г. Віцебску. Пры затрыманні супрацоўнікамі міліцыі Каваленка быў сур’ёзна збіты і пазней абвінавачаны па ч. 1 арт. 339 КК (наўмысныя дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак) і ч. 2 арт. 363 (гвалт або пагроза ўжывання гвалту ў дачыненні супрацоўніка праваахоўных органаў пры выкананні ім службовых абавязкаў).

Публічная дэманстрацыя і вывешванне Каваленкам сцяга ні ў якім разе не можа кваліфікавацца як хуліганскія дзеянні; яны з’яўляюцца грамадска-палітычнай акцыяй, не носяць «характару асаблівага цынізму і відавочнай непавагі да грамадства» і не мелі гэтага на мэце.

Паўторнае прыцягненне Сяргея Каваленкі да крымінальнай адказнасці за нібыта ўхіленне ад адбыцця пакарання – непрыхаваны працяг палітычных рэпрэсій у дачыненні да яго і спроба далейшай ізаляцыі актывіста апазіцыйнай партыі.

З моманту арышту Сяргей Каваленка абвясціў галадоўку, якая з перапынкамі працягваецца з 19 снежня 2011 г. Асаблівую занепакоенасць FIDH і Праваабарончага цэнтра “Вясна” выклікае тое, што медыцынская дапамога Сяргею Каваленку аказваецца ва ўмовах пенітэнцыярнай установы. 26 сакавіка 2012 г. Сяргей Каваленка быў адпраўлены ў псіхіятрычнае аддзяленне на тэрыторыі выпраўленчай калоніі “Віцьба-3”. Стан яго здароўя, па атрыманай інфармацыі, крытычны. У гэтых умовах FIDH і Праваабарончы цэнтр “Вясна” выказваюць апасенне за яго жыццё, а таксама сур’ёзную занепакоенасць магчымым ужываннем да яго прымусовага псыхіятрычнага лячэння.

FIDH і Праваабарончы цэнтр “Вясна” заклікаюць беларускія ўлады неадкладна і безумоўна вызваліць Сяргея Каваленку, спыніць яго крымінальны пераслед і забяспечыць яму неабходную і неадкладную медыцынскую дапамогу ў кваліфікаванай медыцынскай установе адкрытага тыпу.

Адказнасць за жыццё і здароўе Сяргея Каваленкі цалкам ляжыць на кіраўніцтве Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі, у распараджэнні якога ён зараз знаходзіцца.

*
*
(Паведамленьне, рас.

Совместное заявление FIDH и Правозащитного центра «Вясна» по ситуации с Сергеем Коваленко

Международная Федерация за права человека (FIDH) и ее членская организация в Беларуси Правозащитный центр «Вясна» призывают власти Беларуси немедленно прекратить политическое преследование Сергея Коваленко и обеспечить ему надлежащую медицинскую помощь

Париж-Минск, 30 марта 2012 г.

24 февраля 2012 г. суд Первомайского района г. Витебска приговорил оппозиционного активиста Сергея Коваленко к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы, признав его виновным в уклонении от отбытия наказания в виде ограничения свободы.

Напомним, что 14 мая 2010 г. суд Октябрьского района г. Витебска приговорил Сергея Коваленко к трем годам «ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа». Уголовное преследование активиста началось после того, как 7 января 2010 г. он вывесил белорусский бело-красно-белый флаг, альтернативный официальному, на верхушке главной новогодней елки в г. Витебске. При задержании сотрудниками милиции Коваленко был серьёзно избит и позже обвинен по ч. 1 ст. 339 УК (умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок) и ч. 2 ст. 363 (насилие или угроза применения насилия в отношении работника правоохранительных органов при исполнении им служебных обязанностей).

Публичная демонстрация и вывешивание Коваленко флага ни в коем случае не может квалифицироваться как хулиганские действия; они являются общественно-политической акцией, не носят «характера особого цинизма и явного неуважения к обществу» и не имели этого целью.

Повторное привлечение Сергея Коваленко к уголовной ответственности за якобы уклонение от отбывания наказания – неприкрытое продолжение политических репрессий в отношении него и попытка дальнейшей изоляции активиста оппозиционной партии.

С момента ареста Сергей Коваленко объявил голодовку, которая с перерывами продолжается с 19 декабря 2011 г. Особую обеспокоенность FIDH и Правозащитного центра «Вясна» вызывает то, что медицинская помощь Сергею Коваленко оказывается в условиях пенитенциарного учреждения. 26 марта 2012 г. Сергей Коваленко был отправлен в психиатрическое отделение на территории исправительной колонии «Витьба-3». Состояние его здоровья, по полученной информации, критическое. В этих условиях FIDH и Правозащитный центр «Вясна» выражают опасение за его жизнь, а также серьезную обеспокоенность возможным применением к нему принудительного психиатрического лечения.

FIDH и Правозащитный центр «Вясна» призывают белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить Сергея Коваленко, прекратить его уголовное преследование и обеспечить ему необходимую и неотложную медицинскую помощь в квалифицированном медицинском учреждении открытого типа.

Ответственность за жизнь и здоровье Сергея Коваленко полностью лежит на руководстве Министерства внутренних дел Беларуси, в ведении которого он сейчас находится.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*