2012 14/04

Яўген Галашчапаў, Малдова

Яўген Галашчапаў, магістар міжнароднага права правоў чалавека (Малдова)

Адносна сытуацыі з правамі чалавека ў Беларусі…

Яўген Галашчапаў, экспэрт міжнароднага права правоў чалавека, які ўдзельнічаў у маніторынгу сытуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў складзе місыі АБСЭ (2011г.)

Дадзенай міжнароднай місыяй падрыхтаваны зборнік “Маніторынг судовых працэсаў у Рэспубліцы Беларусь (сакавік – чэрвень 2011г.)”, які датычыцца канкрэтных судовых разьбіральніцтваў і судовай практыкі адносна ўдзельнікаў мірных пратэстаў пасьля падзеяў на плошчы 19 сьнежня 2010 года ў Менску.

Адзначаная афіцыйная справаздача скіраваная ў адрас усіх кампэтэнтных дзяржаўных інстытуцыяў улады, у суды, пракуратуры й бібліятэкі краіны.

Дакумэнт утрымлівае кароткі агляд судовых працэсаў з экспэртнымі высновамі па кожным зь іх і падсумаваныя агульныя рэкамэндацыі АБСЭ па неабходным рэфармаваньні сыстэмы самакіраваньня судовае ўлады, сыстэмы прызначэньня судзьдзяў…, па ўнясеньні канкрэтных зьменаў у дзейснае заканадаўства й судовую практыку для безумоўнага выкананьня міжнародных стандартаў права, правоў і свабодаў грамадзянаў у краіне.

ВІДЭА – ТУТ

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Евгений Голощапов: “Надежда – ЖИВА …” (Видео)

Евгений Голощапов, магистр международного права (Молдова)

Относительно ситуации с правами человека в Беларуси …

Евгений Голощапов, эксперт международного права прав человека, участвовавший в мониторинге ситуации с правами человека в Беларуси в составе миссии ОБСЕ (2011г.)

Данной международной миссией подготовлен сборник “Мониторинг судебных процессов в Республике Беларусь (март – июнь 2011г.)”, касающийся конкретных судебных разбирательств и судебной практики в отношении участников мирных протестов после событий на площади 19 декабря 2010 года в Минске.

Данный официальный отчёт направле в адрес всех компетентных государственных институтов власти, в суды, прокуратуры и библиотеки страны.

Документ содержит краткий обзор судебных процессов с экспертными выводами по каждому из них и кратко изложенные общие рекомендации ОБСЕ по необходимому реформированию системы самоуправления судебной власти, системы назначения судей …, по внесению конкретных изменений в действующее законодательство и судебную практику для безусловного выполнения международных стандартов права, прав и свобод граждан в стране.

ВИДЕО – ЗДЕСЬ

Паводле Alvistud,
Licvinz-INFA,
Падрыхтаваў Ales LETA,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

ФОТА: Alaksiej Lapicki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*