2012 29/04

28 красавіка на сустрэчы з прэзіыдэнтам РФ Дзьмітрыем Мядзьведзевым у падмаскоўнай рэзыдэнцыі Горкі сябры Рады па правах чалавека перадалі яму ліст з просьбай выкарыстоўваць увесь свой уплыў, каб спрыяць вызваленьню ў Беларусі праваабаронцы Алеся Бяляцкага.

Тэкст ліста:

“Прэзыдэнту Расейскай Фэдэрацыі
Д.А. Мядзьведзеву

Паважаны Дзьмітрый Анатольевіч!

Мы просім Вас выкарыстоўваць увесь Ваш уплыў для таго, каб спрыяць вызваленьню са зьняволеньня ў Рэспубліцы Беларусь нашага калегі, праваабаронцы Аляксандра (Алеся) Віктаравіча Бяляцкага.

Алесь Бяляцкі – адзін з самых вядомых беларускіх праваабаронцаў, старшыня праваабарончага цэнтру “Вясна”, віцэ-прэзыдэнт Міжнароднай фэдэрацыі за правы чалавека. Мы ўсе добра ведаем і вельмі высока ацэньваем яго праваабарончую дзейнасьць, якой ён займаўся на працягу апошніх дваццаці пяці гадоў, многія з расейскіх праваабарончых арганізацыяў супрацоўнічалі з узначаленым ім цэнтрам “Вясна”. Алесь Бяляцкі – абсалютна безкарысьлівы й сумленны чалавек, цалкам адданы абароне правоў чалавека як у сябе на радзіме, так і ва ўсім сьвеце. Дзякуючы дзейнасьці Алеся Бяляцкага, шмат ягоных суайчыньнікаў змаглі атрымаць прававую дапамогу, дамагчыся аднаўленьня парушаных правоў.

За сваю праваабарончую працу Алесь Бяляцкі быў уганараваны шэрагам прэміяў, у тым ліку швэцкай прэміяй імя Пера Ангэра (2006 г.), прэміяй Свабоды імя Андрэя Сахарава Нарвэскага Гэльсынскага камітэту (2006 г.), дыплёмам “За мужнасьць і барацьбу за свабоду” (на ўзнагароджаньні 2 кастрычніка 2011 году на V Міжнародным фэстывалі праваабарончых фільмаў у Бішкеку Алесь Бяляцкі не прысутнічаў, паколькі на той час ужо знаходзіўся пад арыштам).

3 кастрычніка 2011 г. Алесь Бяляцкі быў вылучаны на Нобэлеўскую прэмію міру. На момант вылучэньня яго кандыдатуры чатыры лаўрэаты прэміі выказалі сваю згоду з гэтым вылучэньнем. Кандыдатуру Бяляцкага падтрымалі парлямэнтарыі 27 краінаў – сябраў Рады Эўропы. У красавіку 2012 г. Нобэлеўскі камітэт у Осла зноў зарэгістраваў Алеся Бяляцкага афіцыйным кандыдатам на атрыманьне прэміі міру.

Наш сябар і калега Алесь Бяляцкі быў арыштаваны 4 жніўня 2011 г. па надуманай прычыне ўхіленьня ад падаткаў. 23 лістапада 2011 г. суд Першамайскага раёну Менску прызнаў Алеся Бяляцкага вінаватым ва ўхіленьні ад выплаты падаткаў і прысудзіў да чатырох з паловай гадоў пазбаўленьня волі ў калёніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасьці (частка 2 артыкула 243 Крымінальнага кодэксу РБ).

Цалкам відавочна, што Бяляцкі быў пакараны за свой удзел у справе абароны правоў чалавека ў Беларусі. Усе сродкі, у нявыплаце падаткаў зь якіх ён абвінавачаны, прызначаліся выключна на праваабарончую дзейнасьць, гэтыя сродкі не зьяўляліся прыбыткам Бяляцкага.

Некаторыя з сябраў Рады пры Прэзыдэнце Расеі па разьвіцьці грамадзянскай супольнасьці й правах чалавека прысутнічалі ў якасьці назіральнікаў у Менску на працэсе па справе Алеся Бяляцкага. Яны адзначалі, што працэс ішоў з відавочна абвінаваўчым ухілам, усе довады абароны суд проста не прымаў да ўвагі, пазыцыя абароны не была навогул ніяк адлюстраваная ў прысудзе, які відавочным чынам знаходзіцца ў супярэчнасьці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. З шэрагу дакумэнтаў, агучаных падчас працэсу, стала відавочна, што ворганы пракуратуры, узбуджаючы крымінальную справу супраць Алеся Бяляцкага, выконвалі прамы палітычны заказ – спыніць працу праваабарончага цэнтру “Вясна”.

Алесь Бяляцкі прызнаны арганізацыяй Amnesty International вязьнем сумленьня. Усе мы й нашыя арганізацыі падзяляем гэтую ацэнку.

Цяпер зь месца зьняволеньня Алеся Бяляцкага прыходзяць трывожныя навіны пра прыкметнае пагаршэньне ягонага здароўя.

Мы просім Вас, Дзьмітрый Анатольевіч, распачаць магчымыя крокі для таго, каб спрыяць вызваленьню Алеся Бяляцкага.

З павагай,
сябры Рады пры Прэзыдэнце Расеі па разьвіцці грамадзянскай супольнасьці й правах чалавека:

Аляксеева Людміла Міхайлаўна, Старшыня Маскоўскай Хельсінкскай групы
Ганнушкіна Святлана Аляксееўна, сябра Савета Праваабарончага цэнтра “Мемарыял”, Старшыня Камітэта “Грамадзянскае садзейнічанне”
Джыбладзэ Георгій Джуаншэравіч, прэзідэнт Цэнтра развіцця дэмакратыі і правоў чалавека
Крывенка Сяргей Уладзіміравіч, сябра Праўлення Міжнароднага таварыства “Мемарыял”
Кукліна Іда Мікалаеўна, сябра каардынацыйнага савета Саюза камітэтаў салдацкіх маці Расіі
Панфілава Алена Анатольеўна, Дырэктар Цэнтра антыкарупцыйных даследаванняў і ініцыятываў “Транспэрэнсі Інтэрнэшнл – Р”
Сіманаў Аляксей Кірылавіч, Прэзідэнт некамерцыйнай арганізацыі “Фонд абароны галоснасці”

Напярэдадні ўручэння гэтага ліста прэзідэнту РФ пад ім падпісаліся яшчэ 8 сябраў Савета. Усяго пад лістом паставілі подпіс 15 сябраў Савета.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Совет при президенте по правам человека просит Медведева способствовать освобождению правозащитника Алеся Беляцкого

28 апреля на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым в подмосковной резиденции Горки члены Совета по правам человека передали ему письмо с просьбой использовать все свое влияние, чтобы способствовать освобождению в Беларуси правозащитника Алеся Беляцкого.

Текст письма:

«Президенту Российской Федерации
Д.А. Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Мы просим Вас использовать все Ваше влияние для того, чтобы способствовать освобождению из заключения в Республике Беларусь нашего коллеги, правозащитника Александра (Алеся) Викторовича Беляцкого.

Алесь Беляцкий – один из самых известных белорусских правозащитников, председатель правозащитного центра «Вясна», вице-президент Международной федерации за права человека. Мы все хорошо знаем и очень высоко оцениваем его правозащитную деятельность, которой он занимался на протяжении последних двадцати пяти лет, многие из российских правозащитных организаций сотрудничали с возглавляемым им центром «Вясна». Алесь Беляцкий – абсолютно бескорыстный и честный человек, целиком преданный отстаиванию прав человека как у себя на родине, так и во всем мире. Благодаря деятельности Алеся Беляцкого, очень многие его соотечественников смогли получить правовую помощь, добиться восстановления нарушенных прав.

За свою правозащитную работу Алесь Беляцкий был удостоен ряда премий, в том числе шведской премии им. Пера Ангера (2006 г.), премии Свободы им. Андрея Сахарова Норвежского Хельсинского комитета (2006 г.), диплома «За мужество и борьбу за свободу» (на награждении 2 октября 2011 года на V Международном фестивале правозащитных фильмов в Бишкеке Алесь Беляцкий не присутствовал, поскольку на то время уже находился под арестом).

3 октября 2011 года Алесь Беляцкий был выдвинут на Нобелевскую премию мира. На момент выдвижения его кандидатуры четыре лауреата премии выразили свое согласие с этим выдвижением. Кандидатуру Беляцкого поддержали парламентарии 27 стран — членов Совета Европы. В апреле 2012 года Нобелевский комитет в Осло вновь зарегистрировал Алеся Беляцкого официальным кандидатом на получение премии мира.

Наш друг и коллега Алесь Беляцкий был арестован 4 августа 2011 года под надуманным предлогом уклонения от налогов. 23 ноября 2011 года суд Первомайского района Минска признал Алеся Беляцкого виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества (часть 2 статьи 243 Уголовного кодекса РБ).

Вполне очевидно, что Беляцкий был наказан за свое участие в деле защиты прав человека в Беларуси. Все средства, в неуплате налогов с которых он обвинен, предназначались исключительно на правозащитную деятельность, эти средства не являлись доходом Беляцкого.

Некоторые из членов Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека присутствовали в качестве наблюдателей в Минске на процессе по делу Алеся Беляцкого. Они отмечали, что процесс шел с явно обвинительным уклоном, все доводы защиты суд просто не принимал во внимание, позиция защиты не была вообще никак отражена в приговоре, который очевидным образом находится в противоречии с законодательством Республики Беларусь. Из ряда документов, оглашенных в ходе процесса, стало очевидно, что органы прокуратуры, возбуждая уголовное дело против Алеся Беляцкого, выполняли прямой политический заказ – пресечь работу правозащитного центра «Вясна».
Алесь Беляцкий признан организацией Amnesty International узником совести. Все мы и наши организации разделяем эту оценку.

Сейчас из места заключения Алеся Беляцкого приходят тревожные новости о заметном ухудшении его здоровья.

Мы просим Вас, Дмитрий Анатольевич, предпринять возможные шаги для того, чтобы способствовать освобождению Алеся Беляцкого.

С уважением,
члены Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека:

Алексеева Людмила Михайловна, Председатель Московской Хельсинкской группы
Ганнушкина Светлана Алексеевна, член Совета Правозащитного центра «Мемориал», Председатель Комитета «Гражданское содействие»
Джибладзе Георгий Джуаншерович, президент Центра развития демократии и прав человека
Кривенко Сергей Владимирович, член Правления Международного общества «Мемориал»
Куклина Ида Николаевна, член координационного совета Союза комитетов солдатских матерей России
Панфилова Елена Анатольевна, Директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р»
Симонов Алексей Кириллович, Президент некоммерческой организации «Фонд защиты гласности»
Накануне вручения этого письма президенту РФ под ним подписались еще 8 членов Совета. Всего под письмом поставили подпись 15 членов Совета.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*