2012 11/06

Аляксей Лапіцкі (пр. Гэдыміна, Вільня, 2012)

Пытаньні й адказы. Сустрэча экспэртаў права зь Беларусі з прадстаўніцтвам Дэпартамэнту Паліцыі Летувы ў Вільні (2012г.)

Ёсьць што пераймаць і ў каго павучыцца. І гэта ўнушае аптымізм. Бо мы – ня горшыя за суседзяў, зь якімі рабілі агульную справу, спраўляліся з аднымі й тымі ж праблемамі, зь якімі спаборнічалі калісьці ды ў якіх часьцяком і перамагалі …

Мяркуецца, што прадстаўленая інфармацыя будзе актуальнай для нашых прафэсыяналаў права, праваахоўнікаў, судзьдзяў, заканадаўцаў …, а таксама суб’ектаў права ў галіне правоў чалавека, простых грамадзянаў, актывістаў грамадзянскай супольнасьці.

Праваабаронца, Аляксей Лапіцкі:
– Варта заўважыць, што падчас сустрэчаў з усімі прадстаўнікамі праваахоўна-судовай сытэмы Летувы было відавочным, што ўсе адказныя асобы цалкам усьведамляюць важкасьць і прыярытэтнасьць міжнародных нормаў права ў галіне грамадзянскіх правоў і свабодаў, адлюстраваных у Асноўным Законе, абавязковасьць іхнага выкананьня ўсімі суб’ектамі права ў краіне на практыцы.

Думаецца, што станоўчы досьвед суседзяў, якія на шляху праўных трансфармацыяў і пабудовы праўнай дзяржавы паставілі за норму поўную імплемэнтацыю міжнародных стандартаў права ў нацыянальнае заканадаўства й практыку, станецца добрым прыкладам ды адпаведным стымулам для пераменаў у нашай цяперашняй сапраўднасьці.

P/S
У матэрыяле скарыстаныя пытаньні юрыста з Барысава, Алега Мацкевіча, да Начальніка Адзьдзелу Грамадзкай Паліцыі па масавых мерапрыемствах і экстрэмальных сытуацыяў, Саўлюса Казлаўскаса, у часе азнаямляльнага візыту ў 2012 г. экспэртаў права зь Беларусі ў Вільню (Летува)


*
*
(Паведамленьне, рас.)

Закон “О массовых мероприятиях …” и практика его исполнения Департаментом Полиции Литвы (Видео, Часть 1)

Вопросы и ответы. Встреча экспертов права из Беларуси с представительством Департамента Полиции Литвы в Вильнюсе (2012г.)

Есть что перенимать и у кого поучиться. И это внушает оптимизм. Ведь мы – не хуже соседей, с которыми делали общее дело, справлялись с одними и теми же проблемами, с которыми соревновались когда-то и у которых частенько и побеждали …

Предполагается, что представленная информация будет актуальной для наших профессионалов права, правоохранителей, судей, законодателей …, а также субъектов права в области прав человека, простых граждан, активистов гражданского общества.

Правозащитник, Алексей Лапицкий
– Следует заметить, что во время встреч со всеми представителями правоохранительно-судебной системе Литвы было очевидным, что все ответственные лица полностью осознают важность и приоритетность международных норм права в области гражданских прав и свобод, отраженных в Основном Законе, обязательность их исполнения всеми субъектами права в стране на практике.

Думается, что положительный опыт соседей, которые на пути правовых трансформаций и построения правового государства поставили в качестве нормы полную имплементацию международных стандартов права в национальное законодательство и практику, станет хорошим примером и соответствующим стимулом для перемен в нашей нынешней действительности.

Відэа – ТУТ

P/S
В материале использованы вопросы юриста из Борисова, Олега Мацкевича, начальнику Отдела Гражданской Полиции по массовым мероприятиям и экстремальным ситуациям, Саулюса Казлаускаса, в ходе ознакомительного визита в 2012 г. экспертов права из Беларуси в Вильнюс (Литва)

Паволе Ałvistud, Lićviny-INFA,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*