Не забірай жыцьцё!
2012 15/06
...

У канфэрэнцыі прыймалі ўдзел партнэрскія НДА Фундацыі Дамоў правоў чалавека: Human Rights Watch, Міжнародная фэдэрацыя за правы чалавека (FIDH), Беларускі Дом правоў чалавека, Amnesty International.

У сумесна падрыхтаваным дакладзе ўтрымліваецца ўсебаковы погляд на якасны бок працы Беларусі з мэханізмамі ААН па правах чалавека. Супрацоўніцтва ацэньвавалася з пункту гледжаньня вынікаў, дасягнутых у краіне; рэкамэндацыяў, выкананых дзяржавай; рэакцыяй дзяржавы на крытыку й агульнае стаўленьне чыноўнікаў да ААН і міжнароднага права правоў чалавека.

27 чэрвеня Рада ААН па правах чалавека абмяркуе сытуацыю з правамі чалавека ў Беларусі на 20-й сэсіі. Падчас гэтага абмеркаваньня Фундацыя Дамоў правоў чалавека разам зь іншымі НДА запатрабуе прызначэньня спэцыяльнага дакладчыка па сытуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Спэцыяльны дакладчык зьяўляецца незалежным экспэртам, прызначаным Радай па правах чалавека для кантролю за сытуацыяй з правамі чалавека ў краіне альбо па канкрэтнай тэме.

Поўны тэкст дакладу:

Кароткая аргумэнтацыя праваабарончых арганізацыяў, прадстаўленая ў Раду па правах чалавека ААН

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Правозащитники настаивают на назначении спецдокладчика ООН по ситуации в Беларуси

В конференции принимали участие партнерские НПО Фонда Домов прав человека: Human Rights Watch, Международная федерация за права человека, Белорусский Дом прав человека, Amnesty International.

В совместно подготовленном докладе содержится всесторонний взгляд на качественную сторону работы Беларуси с механизмами ООН по правам человека.

Сотрудничество оценивалось с точки зрения результатов, достигнутых в стране; рекомендаций, выполняемых государством; реакцией государства на критику и общее отношение чиновников к ООН и международного права прав человека.

27 июня на 20-й сессии Совет ООН по правам человека обсудит ситуацию с правами человека в Беларуси. В ходе этого обсуждения Фонд Домов прав человека вместе с другими НПО потребует назначения специального докладчика по ситуации с правами человека в Беларуси. Специальный докладчик является независимым экспертом, назначенным Советом по правам человека для контроля за ситуацией с правами человека в стране или по конкретной теме.

Полный текст доклада:

Краткая аргументация правозащитных организаций, представленная в Совет по правам человека ООН

Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*