Не забірай жыцьцё!
2012 17/06
...

У ноч з 16 на 17 чэрвеня пасьля працяглай хваробы ва ўзросьце 63 год пайшоў з жыцьця першы прэзыдэнт Беларускага Дому правоў чалавека, вядомы беларускі праваабаронца, адзін з заснавальнікаў аб’яднаньня “Праўная ініцыятыва”, “Праваабаронца году Беларусі-2008” Барыс Ігаравіч Звозскаў.

Нядзеля, 17 чэрвеня 2012, Беларускі ДПЧ

Барыс Звозскаў нарадзіўся ў 1949 годзе ў Белагорску (Расея), скончыў Ленінградскі электратэхнічны інстытут. З 1990-х гадоў Барыс Звозскаў актыўна займаўся праваабарончай дзейнасьцю, практычнай абаронай у палітычна матываваных судовых працэсах, удзельнічаў у экспэртызе шэрагу законапраектаў, з 1998 году займаўся праўнай асьветай у галіне прэвэнтыўнай праваабароны. З самага пачатку Барыс Звозскаў быў сярод ініцыятараў і актыўных удзельнікаў працэсу стварэньня й затым разьвіцця Беларускага дому правоў чалавека, у 2007-2010 гадах быў прэзыдэнтам ДПЧ.

Барыс Звозскаў шмат працаваў з журналістамі ды актывістамі па пытаньнях абароны ў адміністратыўных і крымінальных працэсах. Варта адзначыць той вялікі ўнёсак, які ён зрабіў у асьвету й адукацыю ў галіне правоў чалавека сярод моладзі, юрыстаў, праваабаронцаў і адвакатаў.

Барыс Звозскаў быў шырока вядомым і вельмі паважаным у праваабарончай супольнасьці Беларусі. Ён быў сумленным прафэсыяналам, адданым сваёй справе, заўсёды гатовым прыйсьці на дапамогу, забываючы пра свае патрэбы й праблемы.

Беларускі Дом правоў чалавека выказвае свае спачуваньні родным і блізкім Барыса Ігаравіча Звозскава.


*
*
(Паведамленьне, рас.)

В ночь с 16 на 17 июня после продолжительной болезни в возрасте 63 лет ушёл из жизни первый президент Белорусского Дома прав человека, известный белорусский правозащитник, один из основателей объединения «Правовая инициатива», «Правозащитник года Беларуси-2008″ Борис Игоревич Звозсков.

Воскресеньем, 17 Июня 2012, Белорусский ДПЧ

Борис Звозсков родился в 1949 году в Белагорску (Россия), окончил Ленинградский электротехнический институт. С 1990-х годов Борис Звозсков активно занимался правозащитной деятельностью, практической защитой в политически мотивированных судебных процессах, участвовал в экспертизе ряда законопроектов, с 1998 года занимается правовой просвещением в области превентивной правозащиты. С самого начала Борис Звозсков был среди инициаторов и активных участников процесса создания и затем развития Белорусского дома прав человека, в 2007-2010 годах был президентом ДПЧ.

Борис Звозсков много работал с журналистами и активистами по вопросам защиты в административных и уголовных процессах. Стоит отметить тот большой вклад, который он сделал в просвещение и образование в области прав человека среди молодежи, юристов, правозащитников и адвокатов.

Борис Звозсков был широко известным и очень уважаемым в правозащитного сообщества Беларуси. Он был честным профессионалом, преданным своему делу, всегда готовым прийти на помощь, забывая о своих потребностях и проблемах.

Белорусский Дом прав человека выражает свои соболезнования родным и близким Бориса Игоревича Звозскава.

Паводле http://humanrightshouse.org/Articles/18224.html,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.ptrava-by.info

Цэтлікі:

2 thoughts on “Пайшоў з жыцьця вядомы беларускі праваабаронца Барыс Звозскаў”

  1. Сыход з жыцьця Барыса Звозскава – вялікая страта для беларускай праваабарончай і грамадзянскай супольнасьці. Жыцьцё няўмольна крочыць наперад і справа барацьбы за прыярытэты права, за права называцца Чалавекам у сваёй краіне … – працягваецца. Спачуваем родным і блізкім, смуткуем разам((( Узмацняемся вераю, што намаганьні цудоўных і моцных людзей нашай сучаснасьці, якія змагаліся дзеля нашай і вашай, агульнай на ўсіх свабоды – не прападзе дарэмна …!!! http://by.prava-by.info/archives/8931

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*