2012 15/07

14 чэрвеня кіраўніцтва “Цэнтра стратэгічнай цяжбы” атрымала лісты з Камітэту ААН па правах чалавека.

Паводле атрыманых карэспандэнцыяў скаргі гомельскіх грамадзкіх актывістаў Дзьмітрыя Карашкова ды Ўладзімера Няпомняшчых зарэгістраваныя й накіраваныя ураду Беларусі для выказваньня афіцыйнай пазыцыі беларускага боку адносна парушэньняў правоў, пра якія гаворыцца ў скаргах. Акрамя таго, прынятая да разгляду й скарга аднаго з прадстаўнікоў Цэнтру – Васіля Палякова.

Дзьмітрыя Карашкова беларускія ўлады пакаралі буйным адміністратыўным штрафам у памеры 1.750 тыс. рублёў за ўдзел у Народным Сходзе, які прайшоў у Гомелі 8 кастрычніку мінулага году.

“8 кастрычніка 2011 году прыкладна ў 13-20 на вул. Юбілейная, 48 каля ПК “Віпра” ў Гомелі Д.Карашкоў парушыў усталяваны парадак правядзеньня масавых мерапрыемстваў: удзельнічаў ў недазволеным мітынгу, які праводзіўся у месцы правядзеньня ярмаркі па продажы сельскагаспадарчай прадукцыі”, – напісаў у сваёй пастанове судзьдзя суду Чыгуначнага раёну Гомеля Яраслаў Парэмскі.

Зараз беларускаму ўраду трэба вельмі пастарацца, каб пераканаць міжнародную супольнасьць у тым, дзеля чаго краіна перасьледвае ў адміністратыўным парадку сваіх грамадзянаў, якія прыйшлі на месца правядзеньня афіцыйна дазволенай сельскагаспадарчай ярмаркі.

Другі актывіст з Гомеля Уладзімер Няпомняшчых зьвярнуўся у Камітэт ААН па правах чалавека пасьля таго, як за мінулы год улада пяць разоў прыцягвала яго да адміністрацыйнай адказнасьці. Усяго пэнсыянэр МУС быў вымушаны сплаціць каля 800 тысячаў рублёў штрафаў, адсядзець двое сутак у ІЧУ і акрамя таго сплаціць дзяржпошліны на суму каля чатырох мільёнаў рублёў пры абскарджваньні фактаў незаконнага прыцягненьня да адказнасьці.

Актывіст падкрэслівае, што калі судзьдзі суду Цэнтральнага району Гомеля Алена Цалкова й Марына Дамненка каралі яго адміністратыўнымі штрафамі, як дарэчы й іхны калега з суду Чыгуначнага раёну Ільля Свірыдаў, дык Чыгуначнага судзьдзю Анатоля Сотнікава штраф чамусь не цікавіў – ён адправіў актывіста на двое сутак арышту напярэдадні Дня Волі.

Прадстаўнік Цэнтру Васіль Палякоў скардзіцца ў ААН з прычыны прыцягненьня яго да адміністратыўнай адказнасьці за адмову прайсьці дактыляскапію. 13 красавіка 2011 году судзьдзя суду Савецкага раёну Гомеля Галіна Сыцька палічыла, што намесьнік старшыні Аб’яднанай грамадзянскай партыі Васіль Палякоў наўмысна не падпарадкоўваецца законнаму патрабаваньню супрацоўнікаў міліцыі й наклала на яго 875 тысяч рублёў штрафу.

“Цэнтар стратэгічнае цяжбы”
(Гомель) за апошнія гады падрыхтаваў у Камітэт ААН больш за 50 зваротаў ад грамадзянаў, 24 з якіх ужо зарэгістраваныя й чакаюць разгляду; дзевяць скаргаў за пяць гадоў былі задаволеныя Камітэтам па правах чалавека ААН.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Комитет ООН по правам человека принял к рассмотрению семь жалоб, поданных за текущий год “Центром стратегической тяжбы” /strong>

14 июня руководство “Центра стратегической тяжбы” получило Письмо из Комитета ООН по правам человека, согласно которому жалобы гомельских общественных активистов Дмитрия Корешкова и Владимира Непомнящих зарегистрированы и направлены правительству Беларуси для выражения официальной позиции белорусской стороны относительно нарушений прав, о которых говорится в Жалобах. Кроме того, принята к рассмотрению и Жалоба одного из представителей Центра – Василия Полякова.

Дмитрия Корешкова Белорусские власти наказали большим административным штрафом в размере 1750 тыс. РУБЛЕЙ за участие в Народном Собрании, Который прошёл в Гомеле 8 октября прошлого года.

“8 октября 2011 примерно в 13-20 на ул. Юбилейная, 48 Около ПК “Випро” в Гомеле Д.Карашков нарушил установленный порядок проведения массовых мероприятий: участвовал в неразрешенном митинге, который проводился в месте проведения ярмарки по продажи сельскохозяйственной продукции”, – написал в своей постановлении судья суда Железнодорожного района Гомеля Ярослав Паремский.

Сейчас белорусскому правительству надо очень постараться, чтобы убедить международное сообщество в том, ради чего страна преследовала в административном порядка своих граждан, которые пришли на место проведения официально разрешенной сельскохозяйственной ярмарки.

Второй активист из Гомеля Владимир Непомнящих обратился в Комитет ООН по правам человека после того, как за прошлый год Власть пять раз привлекала его к административной ответственности. Всего пенсионер МВД Был вынужден выплатить около 800 тысяч РУБЛЕЙ штрафов, отсидеть двое суток в ИВС и кроме того оплатить госпошлины на сумку около четырёх миллионов РУБЛЕЙ при обжаловании фактов незаконного привлечения к ответственности.

Активист подчеркивает, что если судьи суда Центрального района Гомеля Елена Целкова и Марина Домненко карали его административными штрафами, как кстати и их коллега из суда Железнодорожного района Илья Свиридов, то Железнодорожного судью Анатолия Сотникова штраф почему-то НЕ интересовал – он отправил активиста на двое суток ареста накануне Дня Воли.

Представитель Центра Василий Поляков жалуется В ООН вследствие привлечения его к административной ответственности за отказ пройти дактилоскопию. 13 апреля 2011 судья суда Советского района Гомеля Галина Сытько посчитала, что заместитель председателя Объединенной гражданской партии Василий Поляков умышленно не подчиняется законному требованию сотрудников милиции и наложила на него 875000 РУБЛЕЙ штрафа.

“Центр стратегической тяжбы” (Гомель) за последние годы подготовил в Комитет ООН более 50 обращений от граждан, 24 из которых уже зарегистрированы и ожидают рассмотрения; девять жалоб за пять лет были удовлетворены Комитетом по правам человека ООН.

Паводле праўнай разсылкі,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*