2012 25/10

...Тут прадстаўлены ўсе дакумэнты, якія складаюць завершаную справу 1354/2005 па скарзе Леаніда Судаленкі ў КПЧ ААН, па якой вынесена меркаваньне Камітэту.

Справа 1354/2005 (Судаленка супраць Беларусі)

1. Рашэньне акруговай выбарчай камісіі па выбарах дэпутата Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь аб рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь (2004/09/16).

2. Скарга Судаленкі Л.Л. да старшыні Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзеньні рэспубліканскіх рэфэрэндумаў на адмову ў рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь (2004/09/18).

3. Пастанова Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзеньні рэспубліканскіх рэфэрэндумаў аб скарзе Судаленкі Л.Л. на рашэньне акруговай выбарчай камісіі Хойніцкай выбарчай акругі (2004/09/23).

4. Скарга Судаленкі Л.Л. ў Вярхоўны Суд на пастанову Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзеньні рэспубліканскіх рэфэрэндумаў.

5. Рашэньне Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь па скарзе Судаленкі Л.Л. на пастанову Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзеньні рэспубліканскіх рэфэрэндумаў аб адмове ў рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь (2004/09/30).

6. Заява аб прынясеньні пратэсту ў парадку нагляду на судовую пастанову па грамадзянскай справе (2004/10/07).

7. Адказ Вярхоўнага Суда (2004/10/15).

8. Індывідуальная скарга ў Камітэт ААН па правах чалавека (2004/11/10).

9. Апавяшчэньне Судаленкі Л.Л. з Упраўленьня Вярхоўнага камісару Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў аб прыняцьці індывідуальнай скаргі да разгляду (2005/02/01)”.

10. Меркаваньні Камітэту ААН па правах чалавека аб прызнаньні парушэньняў Рэспублікай Беларусь Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

 

Материалы по делу 1354/2005 в КПЧ ООН “Cудаленка против Беларуси” (Гомель)

Дело 1354/2005 (Судаленко против Беларуси)

1. Решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь о регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (16.09.2004).

2. Жалоба Судаленко Л.Л. Председателю Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов на отказ в регистрации кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь(18.09.2004).

3. Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов о жалобе Судаленко Л.Л. на решение окружной избирательной комиссии Хойникского избирательного округа (23.09.2004).

4. Жалоба Судаленко Л.Л. в Верховный Суд на постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.

5. Решение Верховного Суда Республики Беларусь по жалобе Судаленко Л.Л. на постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов об отказе в регистрации кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (30.09.2004).

6. Заявление о принесении протеста в порядке надзора на судебное постановление по гражданскому делу (7.10.2004).

7. Ответ Верховного Суда (15.10.2004).

8. Индивидуальная жалоба в Комитет ООН по правам человека (10.11.2004).

9. Уведомление Судаленко Л.Л. из Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций о принятии индивидуальной жалобы к рассмотрению(1.02.2005).

10. Соображения Комитета ООН по правам человека о признании нарушений Республикой Беларусь Международного пакта о гражданских и политических правах.

Паводле матэрыялаў Гомельскага “Цэнтру стратэгічнай цяжбы”,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*