Не забірай жыцьцё!
2012 03/12
Уладзімер Кацора

Уладзімер Кацора, Гомель

02.11.2012r. Камітэт ААН па правах чалавека прызнаў, што ўлады Беларусі парушылі правы гомельскага грамадзкага ды палітычнага актывіста Уладзімера Кацоры, перасьледуючы яго адміністрацыйнымі арыштамі за арганізацыю у абласным цэнтры мірных сходаў. За апошнія 5-6 гадоў спадар Кацора быў вымушаны за сваю дзейнасьць правесьці за кратамі каля 57 сутак арыштаў. За кратамі, у знак пратэстаў ён неаднойчы быў вымушаны трымаць галадоўкі.

Нагадаем, у красакавіку 2006 года спадар Кацора спрабаваў арганізаваць у Гомелі мітынг, прысьвечаны 20-ці годзьдзю аварыі на Чарнобыльскай АЭС і з гэтай мэтаю распаўсюдзіў друкаваныя ўлёткі. За гэта судзьдзя суду Чыгуначнага раёну Гомеля Віталь Козыраў “адмераў” яму 10 сутак адміністрацыйнага арышту. У лютым 2008 году спадар Кацора зьяўляўся арганізатарам сустрэчы жыхароў Гомелю з экс-кандыдатам на прэзыдэнта Аляксандрам Мілінкевічам. За гэта старшыня суду Савецкага раёну Гомеля Аляксандр Кострыкаў прысудзіў яму 7 сутак арышту.

Прайшоўшы ўсе нутраныя сродкі праўнай абароны Уладзімер Кацора зьвярнуўся у Камітэт ААН па правах чалавека, дзе палічылі, што перасьледуючы свайго грамадзяніна ў адміністрацыйным парадку за распаўсюд інфармацыі аб маючых адбыцца мірных сходах дзяржава парушае ягоныя правы, замацаваныя у артыкуле 19 Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах.

На падставе рэкамэндацыяў Камітэту ААН урад Беларусі мусіць забясьпечыць «ахвяры парушэньня эфэктыўны сродак праўнай абароны, уключна з поўным пакрыцьцём выдаткаў і належнай кампэнсацыяй», а таксама абавязаны «не дапускаць падобных парушэньняў у будучыні».

На думку юрыста й праваабаронцы Леаніда Судаленкі, які дапамагаў ахвяры рыхтаваць скаргі дзяржаўныя чыноўнікі й судзьдзі, караючы актывістаў забываюць пра міжнародныя абавязальніцтвы краіны:

“Дзяржаўныя чыноўнікі забываюць, што апрача закону пра масавыя мерапрыемствы наша краіна мае яшчэ і міжнародныя абавязкі. Нацыянальнае заканадаўства супярэчыць міжнародным пагадненьням нашай краіны, пра гэта ужо неаднойчы казалі міжнародныя экспэрты. І суды, і чыноўнікі не выконваюць гэтых міжнародных пагадненьняў” – падкрэсьліў праваабаронца.

Нагадаем, што летась Камітэт ААН па правах чалавека прызнаў незаконнай канфіскацыю у спадара Кацоры падчас парлямэнтскіх выбараў 2004 году перадвыбарчых улетак “V – плюс”. Таксама Уладзімер Кацора атрымаў перамогу над дзяржаваю у справе адмовы дзяржаўнай рэгістрацыі створанага у Гомелі абласнога грамадзкага аб’яднаньня “Грамядзянская альтэрнатыва”.

*
*
(Паведамленьне, рас.)


Комитет по правам человека ООН вновь реабилитировал Владимира Кацору

02.11.2012г. Комитет ООН по правам человека признал, что власти Беларуси нарушили права гомельского общественного и политического активиста Владимира Кацоры, преследуя его административными арестами за организацию в областном центре мирных собраний. За последние 5-6 лет Кацора был вынужден за свою деятельность провести за решеткой около 57 суток арестов. За решеткой, в знак протестов он неоднократно был вынужден держать голодовки.

Напомним, в апреле 2006 Кацора пытался организовать в Гомеле митинг, посвящённый 20-ти летию аварии на Чернобыльской АЭС и с этой целью распространил печатные листовки. За это судья суда Железнодорожного района Гомеля Виталий Козырев “отмерил” ему 10 суток административного ареста. В феврале 2008 года Кацора являлся организатором встречи жителей Гомеля с экс-кандидатом в президенты Александром Милинкевичем. За это председатель суда Советского района Гомеля Александр Костриков присудил ему 7 суток ареста.

Пройдя все внутренние средства правовой защиты Владимир Кацора обратился в Комитет ООН по правам человека, где посчитали, что преследуя своего гражданина в административном порядке за распространение информации о предстоящих мирных собраниях государство нарушает его права, закрепленные в статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.

На основании рекомендаций Комитета ООН правительство Беларуси должно обеспечить «жертве нарушения эффективное средство правовой защиты, включая полное возмещение затрат и надлежащей компенсацией», а также обязаны «не допускать подобных нарушений в будущем».

По мнению юриста и правозащитника Леонида Судаленко, который помогал жертве готовить жалобы государственные чиновники и судьи, наказывая активистов забывают о международных обязательствах страны:

“Государственные чиновники забывают, что кроме закона о массовых мероприятиях наша страна имеет ещё и международные обязательства. Национальное законодательство противоречит международным соглашениям нашей страны, об этом уже неоднократно говорили международные эксперты. И суды, и чиновники не выполняют этих международных соглашений» – подчеркнул правозащитник.

Напомним, что в прошлом году Комитет ООН по правам человека признал незаконной конфискацию у господина Кацоры во время парламентских выборов 2004 года предвыборных листовок “V – плюс”. Также Владимир Кацора одержал победу над государством в деле отказа государственной регистрации созданного в Гомеле областного общественного объединения “Грамадзянская альтернатива”.

Паводле gomelspring.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*