2009 03/02
КПЧ ААН, Жэнэва

ААН

Судзьдзя суда Ленінскага раёна г. Мінска Т.В. Жулкоўская адмовіла ўзбудзіць справу па скарзе Віктара Карняенкі супраць Міністэрства замежных справаў. Размова ідзе аб аднаўленьні дзейнасьці Гомельскага абласнога грамадзкага аб’яднаньня “Грамадзянскія ініцыятывы” у адпаведнасьці з рашэньнем Камітэта ААН па правах чалавека.

Міністэрства замежных справаў, якое абавязана сачыць за выкананьнем Беларусьсю міжнародных дамоваў, павінна было адказаць у судзе, чаму арганізацыя ўсё яшчэ пад забаронаю.

Аднак суд вырашыў дапамагчы Міністэрству. “…Рашэньнем Гомельскага абласнога суда ад 17 чэрвеня 2003 года ліквідавана Гомельскае абласное грамадзкае аб’яднаньне “Грамадзянскія ініцыятывы”, адпаведна, скарга ў інтарэсах Гомельскага абласнога грамадзкага аб’яднаньня “Грамадзянскія ініцыятывы” пададзена асобаю, якая ня мела паўнамоцтваў выступаць у інтарэсах грамадзкага аб’яднаньня” – гаворыцца ў вызначэньні суда.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

ООН суду не указ

Судья суда Ленинского района г. Минска Т.В. Жулковская отказалась возбудить дело по жалобе Виктора Карнеенки против Министерства иностранных дел. Разговор идет о воссоздании деятельности Гомельского областного общественного объединения “Гражданские инициативы” в соответствия с решением Комитета ООН по правам человека.
Министерство иностранных дел, которое обязано следить за выполнением Беларусью международных договоров, должно было ответить в суде, почему организация все еще под запретом.

Однако суд решил помочь Министерству. “…Решением Гомельского областного суда от 17 июня 2003 года ликвидировано Гомельское областное общественное объединение “Гражданские инициативы”, соответственно, жалоба в интересах Гомельского областного общественного объединения “Гражданские инициативы” подана особой, которая не имела полномочий выступать в интересах общественного объединения” – говорится в определении суда.

Паводле odsgomel.org
падрыхтаваў
Алесь Лета,
Licviny-INFA

Цэтлікі: , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*