Форум
Ці можна шляхам прынцыповых праўных саступак абараніць канстытуцыйнае права на мірныя сходы?

Current User: Guest
  • This forum allows Guest Users to post
  • Guests may not subscribe to email notifications
  • Posts by Guest Users will be moderated prior to publishing
Login
Search 
Search Forums:


 
Current Forum
All Forums
Match Any Word
Match All Words
Match Phrase

Ці можна шляхам прынцыповых праўных саступак абараніць канстытуцыйнае права на мірныя сходы?

Reply to Post
UserPost

10:17 am
December 9, 2014

Alaksiej

Moderator

posts 4

Ці можна шляхам прынцыповых праўных саступак абараніць канстытуцыйнае права на мірныя сходы ў Беларусі?

Ці варта, каб толькі атрымаць дазвол на мерапрыемства ісьці шляхам прынцыповых праўных саступак – зьдзяйсьняць такія, як у Берасьці кампрамісы зь
мясцовымі адміністрацыямі й заключаць запатрабаваныя мясцовымі ўладамі
прымусовыя платныя дамовы з дзяржустановамі? Гэта вядзе да перамогаў
альбо стварае дадатковыя цяжкасьці для дасягненьня асноўнай мэты –
зьмены неправамернай практыкі й дзеючага заканадаўства, дасягненьня
імплемэнтацыі міжнародных стандартаў і канстытуцыйных нормаў на практыцы
ў Беларусі?

РАС.:

Стоит ли, чтобы только получить разрешение на мероприятие идти путём принципиальных правовых уступок – совершать такие, как в Бресте компромиссы
с местными администрациями и заключать требуемые местными властями
принудительные платные договора с госучреждениями? Это ведёт к победам
или создаёт дополнительные трудности для достижения основной цели –
изменения неправомерной практики и действующего законодательства,
достижения имплементации международных стандартов и конституционных норм
на практике в Беларуси?

P/S

Запрашаем выказвацца тут ці ў камэнтарах да публікацыі. Бо дадзеная
праблема ёсьць актуальнай на дадзеным этапе й павінна даць разуменьне аб
тым, як дасягнуць пэўнага разуменьня й каардынацыі ў дзеяньнях паміж
праваабаронцамі ў розных рэгіёнах Беларусі.


7:57 am
February 22, 2016

Alex

Guest

Лічу канцэпцыя па аднатыпных справах у рэгіёнах мусіць адрозьнівацца нюансамі, у тым і адметнасьць кожнай, верагоднасьць атрымаць прэцэдэнтнае рашэньне падчас аспрэчваньня ў вышэйшых інстранцыя ці то ў КПЧ ААН. 

Але, ніколі  нелька саступаць там, дзе цябе прымушаюць пагадзіцца зрабіць крок назад у прынцыповых пытаньнях насупраць патрабаваньняў права, канстытуцыйных нормаў, міжнародных стандартаў.

Гэткія саступкі дзеля прывіднага ў выніку "постпеху" шляхам неправамернай па сваёй сутнасьці згоды на празьмернае абмежаваньне дзяржаваю твайго канстытуцыйнага права – нясуць толькішкоду. Яныствараюць адмоўныя прэцэдэнты ды разбэшчваюць уладу, якая й без таго дзенічае па-за канстытуцыйным праўным полем ды ігнаруе імпэратыўнасьць міжнародных праўных стандартаў і высновы адпаведных дамоўных ААНаўскіх інстытуцыяў (такіх як КПЧ ААН).

Таму – будзьма прынцыповымі й пільнымі! Не дамо сябе падмануць і прынізіць! Нашая справа правая! Праўдзівая і праўная!

І без усялякай валтузьні ў паддаўкі мы й без таго – пераможам! Абавязкова! Бо, калі нашая краіна будзе рухацца як мінімум да праўнай дзяржавы, – а гэтага, фактычна, знаходзячыся ў цэнтры Эўропы, не абмінуць, – іншага выніку й быць ня можа.

Толькі прынцыповасьць і прафэсіналізм, толькі настойлівасьць і прынцыповасьць у адстойваньні сыстэмна й мэтанакіравана парушаемага права ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА!

Будзьма РАЗАМ! І – пераможам.) 


Reply to Post


Reply to Topic: Ці можна шляхам прынцыповых праўных саступак абараніць канстытуцыйнае права на мірныя сходы?

NOTE: New Posts are subject to administrator approval before being displayed

Guest Name (Required):

Guest EMail (Required):

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of: 11 + 6        (Required)

Topic Reply:


 About the Беларускі Праўны Партал forum

Currently Online:

1 Guest

Maximum Online: 19

Forums:

Groups: 2

Forums: 1

Topics: 54

Posts: 191

Members:

There are 1 members

There are 25 guests

Top Posters:

Alaksiej - 4


Simple Forum - Version 2.1 (Build 237)

Simple Forum WordPress Plugin created by Andy Staines: Yellow Swordfish

Forum Skin/Icons: default / default

Default 'Silk' Icon Set created by Mark James: fam fam fam

Math Spam Protection based on code by Michael Woehrer: Software Guide

Tabbed Admin uses Tabifier by Patrick Fitzgerald: BarelyFitz Designs


My thanks to all the people who have aided, abetted, suggested and helped test this plugin